Vrienden van het Huizeke en Buurtwerk 't Lampeke krijgen steun van Kinderarmoedefonds

12/1/2016
Het Kinderarmoedefonds ondersteunt 2 projecten waar verenigingen van het Netwerk tegen Armoede bij betrokken zijn. De schoolpoortwachters van Vrienden van 't Huizeke en het kinderarmoedeproject van Buurtwerk 't Lampeke krijgen daardoor de komende twee jaar een stevige duw in de rug.

Vrienden van 't Huizeke brengt schoolpoortwachters tot bij de ouders van schoolgaande kinderen. Ze zijn heel laagdrempelig te bereiken (letterlijk aan de schoolpoort) en maken kinderen en ouders wegwijs in het onderwijs, bijvoorbeeld door afspraken te maken bij het clb of het gesprek aan te gaan met de school zelf. De schoolpoortwachters krijgen €46.000 voor de komende 2 jaar.

't Lampeke zette in samenwerking met het Huis van het Kind begeleiding op voor kwetsbare gezinnen. Het project krijgt €80.000 voor de komende 2 jaar.