Steeds meer ouders kunnen schoolkosten niet meer betalen

28/1/2014
Het aantal en het bedrag aan onbetaalde schoolfacturen zit in stijgende lijn. De VRT verzamelde zelf cijfermateriaal en vroeg het Netwerk tegen Armoede naar een analyse van de cijfers. Bij alle schoolnetten schieten de betalingsproblemen van ouders de hoogte in. Wij zijn niet verbaasd. Terwijl de armoede in zijn geheel niet daalt, is de kinderarmoede de voorbije jaren blijven stijgen. 1 kind op 10 in Vlaanderen leeft vandaag in een gezin met armoederisico. Tot overmaat van ramp grijpen steeds meer scholen naar het wapen van de incassobureau's. Sommige directies deinzen er zelfs niet voor terug om deurwaarders af te sturen op gezinnen in armoede. Toch kan het anders en beter. Heel wat scholen doen inspanningen om oplossingen te zoeken, samen met kwetsbare gezinnen.

Het Netwerk tegen Armoede heeft een aantal concrete voorstellen om het probleem van de onbetaalde schoolfacturen aan te pakken. De scholen, maar zeker ook de Vlaamse overheid, moeten daarin hun verantwoordelijkheid nemen. Aan de Vlaamse regering vragen wij al heel lang de automatische toekenning van de schooltoelage. Die werd ons al beloofd door de vorige regering. De voorbije jaren bleef het dossier slabakken en nu moeten we zelfs wachten op de volgende onderwijsminister om dit eindelijk in de praktijk om te zetten. De (zoveelste) nieuwe deadline is schooljaar 2014-2015.

In het basisonderwijs kennen we de maximumfactuur. Die heeft niet alle problemen opgelost, maar was wel een grote sprong voorwaarts. Het heeft scholen aangezet om bewust om te gaan met wat ze aan ouders factureren. Wij zouden die maximumfactuur graag doorgetrokken zien naar de eerste graad van het secundair onderwijs. In de tweede en derde graad pleiten we voor een schooltoelage en een maximumfactuur op maat, in functie van de studierichting. Veel technische en beroepsrichtingen brengen immers hoge kosten met zich mee, vooral voor de aankoop van materiaal voor praktijklessen. Het Netwerk Tegen Armoede eist dat structurele voorstellen - zoals de maximumfactuur in het secundair onderwijs, de automatische toekenning van de schooltoelage en een hogere toelage voor de laagste inkomens - in het volgende Vlaamse regeerakkoord staan.

In november 2012 lanceerde het Netwerk tegen Armoede de brochure Maak je sterk tegen armoede op school, een concrete handleiding met tips voor directies en leerkrachten over hoe je omgaat met ouders met betalingsproblemen. Daarin staan concrete aanbevelingen zoals gespreide betalingen, nadenken over hoe sommige dingen goedkoper kunnen, maar ook hoe je open en respectvol communiceert met ouders en kinderen in armoede. De brochure werd massaal aangevraagd door directies, leerkrachten en clb's, wat er op wijst dat veel mensen in het onderwijveld wel degelijk begaan zijn met kwetsbare gezinnen. Ze is nog steeds verkrijgbaar.

Beluister de reportage en het interview in De Ochtend op Radio 1.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Lees het artikel in De Morgen.

Download de brochure Maak je sterk tegen armoede op school.