Topvrouwen onderwijskoepels gaan in dialoog met jongeren in armoede

2/6/2013
Op zaterdag 1 juni werden Mieke Van Hecke, Raymonda Verdyck en Soetkin Bauwens in het ABC-huis in Brussel warm ontvangen door een 20-tal jongeren in armoede. Mieke Van Hecke is directeur-generaal van het VSKO (Katholiek Onderwijs), Raymonda Verdyck afgevaardigd bestuurder van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en Soetkin Bauwens vertegenwoordigt het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.
De jongeren horen bij 5 jongerenwerkingen voor jongeren in armoede, tot april dit jaar nog ondersteund door de Vlaamse overheid als ‘proeftuin jeugdwerk voor kinderen en jongeren in armoede’. Naast het basiswerk van de jongerenwerkingen, waarbij jongeren in armoede elkaar vinden, leren kennen en zich kunnen ontspannen, worden grote inspanningen geleverd om de stem van deze jongeren luid en duidelijk te laten horen in de maatschappij.
Ondersteund door Uit de Marge en het Netwerk tegen Armoede loopt al sinds 2011 een beleidsparticipatietraject waarbij jongeren uit verschillende werkingen samen komen, hun standpunten bepalen over thema’s die hen aan het hart liggen, en vervolgens in dialoog gaan in een verticaal armoede-overleg met Vlaams minister van Jeugd en Onderwijs Pascal Smet. Er was al een ontmoeting met Minister Smet rond jeugdwerk in 2011, vorig jaar was er een vervolg rond onderwijs, en tot slot zaterdag met de onderwijskoepels zelf.
Het thema onderwijs leeft heel erg bij de jongeren. Ze hebben heel vaak een pijnlijk en moeilijk onderwijsparcours achter de rug, waarbij hun kwetsbare positie eerder werd versterkt dan aangepakt. Bijna al onze jongeren werden gepest, kwamen terecht in scholen of studierichtingen waar ze zich niet thuis voelden, hadden geen of een slechte band met hun leerkrachten en stroomden grotendeels uit zonder diploma waar ze hun leven verder mee kunnen uitbouwen.
Dit parcours is zo alomtegenwoordig bij onze jongeren, dat men niet anders kan dan concluderen dat ons onderwijssysteem de sociale ongelijkheid versterkt en er niet in slaagt om de talenten en capaciteiten van deze jongeren om te zetten in hefbomen voor hun eigen toekomst.
De jongeren werkten zelf voorstellen uit rond zes thema’s om deze situatie aan te pakken:
  • Scholen moeten aan de slag met de talenten van de jongeren door anders les te geven
  • Scholen moeten jongeren beter wapenen en informeren zodat ze hun weg vinden in de wereld, zelfstandig leven, financiën, hulpverlening..
  • De schotten tussen bijzonder onderwijs en algemeen onderwijs moeten opgeheven worden
  • De leerkrachten moeten versterkt en ondersteund worden in hun kennis over armoede
  • Er moet een absolute intolerantie worden gehanteerd rond pesten
  • Jongeren moeten terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon die echt naar hen luistert
 
De volledige standpunten zijn op te vragen bij het Netwerk tegen armoede
Het beleidsparticipatietraject van de jongeren blijft lopen en wordt dit jaar uitgebreid met nieuwe werkingen. Er komt een website waarop deze jongeren laten zien en horen wie ze zijn en hoe zij hun wereld willen veranderen.
Meer info: carolien.patyn@netwerktegenarmoede.be of jan.deduytsche@uitdemarge.be