Verhoging maximumfactuur zal onbetaalde schoolfacturen nog doen toenemen

8/10/2014
Het Netwerk tegen Armoede vindt het onbegrijpelijk dat de maximumfactuur verhoogd wordt in het basisonderwijs. Voor de eerste kleuterklas gaat het zelfs om een verdubbeling. Dat dreigt de kleuterparticipatie, waar de voorbije jaren ernstig werk van gemaakt is, opnieuw te bemoeilijken. "Daarmee wordt de factuur voor besparingen eens te meer doorgeschoven naar de meest kwetsbare gezinnen. Coördinator Frederic Vanhauwaert: "De maximumfactuur had er de afgelopen jaren net voor gezorgd dat scholen gingen nadenken over hoe ze onnodige schoolkosten konden vermijden. Een grote stap voorwaarts dus. Nu wordt dat voor een stuk teruggedraaid."

Met de verhoging geeft de Vlaamse regering een bijzonder pijnlijk signaal aan mensen in armoede, op een moment dat steeds meer scholen incassobureau's en deurwaarders inschakelen en kinderen van gezinnen in armoede zwaar geviseerd worden, van het inhouden van schoolrapporten tot de weigering om nog warme schoolmaaltijden aan te bieden. Door de verhoging zal dit soort bedenkelijke pratkijken nog toenemen.

Het Netwerk tegen Armoede zal blijven ijveren voor:

- Automatische toekenning van de schooltoelage

- Verhoging van de schooltoelage voor de laagste inkomens, dit zou minstens de verhoging van de maximumfactuur moeten compenseren voor gezinnen met een laag inkomen

- Uitbreiding van de maximumfactuur naar het secundair onderwijs