Vlaamse Onderwijsraad brengt advies uit over kinderarmoede

20/11/2013
De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) heeft een advies uitgebracht over kinderen in armoede (in het basisonderwijs). Het Netwerk tegen Armoede heeft aan dit advies meegewerkt en staat achter de inhoud.
Enkele belangrijke adviezen:
  • Sterker inspelen op leer- en leefklimaat op school
  • Kennis van armoede in de lerarenopleiding en nascholing verbeteren
  • Inzet van opgeleide ervaringsdeskundigen
  • Schooltoelage optrekken voor de laagste inkomens
  • Prijs van voor-, na- en buitenschoolse opvang van middagopvang aan het inkomen van de ouders koppelen
  • Betere samenwerking tussen welzijn en onderwijs, bijvoorbeeld bij het voorzien van goedkope maaltijden
Lees hier het volledige advies.

Lees hier de uitgebreide bijlage met praktijkvoorbeelden.