150 mensen in armoede debatteren over herverdeling

23/5/2013
Herverdeling, dat is het jaarthema waarrond verenigingen waar armen het woord nemen sinds begin dit jaar op focussen. In tijden van crisis een keuze die niet vanzelfsprekend is, maar die tegelijk broodnodig is om onze samenleving op de rails te houden. Zonder herverdeling neemt de armoede, die de voorbije jaren ook in Vlaanderen hoge toppen blijft scheren, onmiskenbaar toe. Om het thema verder te verdiepen gingen 150 mensen in armoede in gesprek met vakbondsmensen op een druk bijgewoonde Forumdag van het Netwerk tegen Armoede.

Welke herverdelingsmechanismen zijn er? Hoe werkt de sociale zekerheid? Hoe herverdelend is ons belastingssysteem? Belastingen en sociale zekerheid werken wel degelijk herverdelend in ons land, zo blijkt, maar lang niet voor iedereen. Heel wat mensen in armoede merken maar heel weinig van de herverdelingsmechanismen in ons sociaal model. Uitkeringen blijven vaak ver onder de armoedegrens. Sociale zekerheid en fiscaliteit zitten in België bovendien bijzonder ingewikkeld in elkaar. Dat maakt het heel ondoorzichtig voor veel mensen.

Een even groot probleem is de onderbescherming. Mensen krijgen hun rechten vaak niet gerealiseerd. Door de ingewikkelde papiermolen, omdat ze slecht geïnformeerd zijn of omdat de voorwaarden zeer ingewikkeld zijn. Een doorgedreven automatische toekenning van rechten, zoals bijvoorbeeld het OMNIO-statuut, moet daarom dringend op de agenda komen van de verschillende overheden, zowel Vlaams als federaal.

De komende maanden gaat het Netwerk tegen Armoede en zijn verenigingen verder aan de slag met dit thema