30 organisaties sporen regeringen aan om mensen in armoede als volwaardige burgers te behandelen

18/4/2018
Premier Michel en de minister-presidenten van de gewesten en gemeenschappen krijgen vandaag een brief, ondertekend door meer dan 30 organisaties: verenigingen waar armen het woord nemen (samen met het Netwerk tegen Armoede), OCMW’s, vakbonden, ziekenfondsen, sociale diensten en onderwijsinstellingen uit het noorden en zuiden van het land. Allemaal waren ze betrokken bij de totstandkoming van het negende tweejaarlijks verslag ‘Burgerschap en Armoede’ dat het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting begin 2018 heeft uitgebracht.
Dit is niet zomaar een verslag. Het Steunpunt maakt al meer dan 20 jaar werk van een originele benadering die aanbevolen werd door het Algemeen Verslag over de Armoede. Mensen in armoede, die gewoonlijk uitgesloten zijn van het publieke debat leveren er een bijdrage, en dit in dialoog met geëngageerde vrijwilligers en beroepskrachten van diverse organisaties en instellingen.

Dit verslag is goed doorvoed door levenservaring, analyses, strijd en ambities van een bevolkingsgroep die grotendeels onder de radar blijft. De omstandigheden waarin ze moeten leven, geven hen een unieke en onvervangbare kijk op onze samenleving. Ze tonen de straatjes zonder einde, maar wijzen ook op de uitwegen, en dit op vele vlakken, bijvoorbeeld: huisvesting, gezinsleven, het statuut ‘samenwonende’ en vervangingsinkomens, de toegenomen voorwaardelijkheid van rechten, inbreuken op het privéleven, werk en vrijwilligerswerk, politieke participatie etc.

De brief wijst op het belang van dit verslag Burgerschap en Armoede, alsook het uitzonderlijke werk dat het Steunpunt verricht voor dit verregaande en constructieve overleg. De ondertekenaars vragen de ministers dan ook om er een werkinstrument van te maken op alle beleidsniveaus, “omdat mensen in armoede het verdienen om als burger erkend te worden en rechten nodig hebben om hun verantwoordelijkheden op te nemen. Het is de samenleving als geheel die erbij zou winnen.” (uit het Verslag Burgerschap en Armoede, p. 129).

Bekijk hier de brief en de lijst van ondertekenaars.
 
Perscontact: Vanessa Joos, coördinatie voor de ondertekenaars. ATD Vierde Wereld, Victor Jacobslaan 12, 1040 Brussel. 02-650.0870. 

E-mail: burgerarmoede.citoyenpauvrete@gmail.com