Armoedetoets sociaal-cultureel volwassenenwerk

4/7/2016
In april 2016 keurde de Vlaamse regering de conceptnota ‘sociaal-cultureel volwassenenwerk’ goed. Met de nota wordt de eerste aanzet gegeven tot een nieuw ontwerpdecreet dat in de loop van 2016 moet vorm krijgen.

Het Netwerk tegen Armoede sprak met verenigingen waar armen het woord nemen over de grote lijnen, en adviseert bijvoorbeeld om de integratierol te vervangen door een participatierol, en om bij de beoordeling en subsidiëring van organisaties rekening te houden met specifieke armoedefactoren.

Op die manier hopen we dat méér sociaal-culturele verenigingen voor en door mensen in armoede zullen ontstaan en dat de participatie van mensen in armoede verhoogt.

Het Netwerk tegen Armoede hoopt dat met deze adviezen rekening zal worden gehouden in de opmaak van het ontwerpdecreet, en dat de dialoog zich constructief kan verder zetten in de volgende fasen. 

Inbreng van het Netwerk tegen Armoede.

Meer info over alle armoedetoetsen op Vlaamse beleidsbeslissingen vindt u op www.armoedetoets.be.