Beter luisteren naar adviesraden in plaats van ze te kortwieken

17/4/2013
De Vlaamse regering geeft zelf aan dat ze te weinig rekening houdt met de strategische adviesraden. De oplossing van minister Bourgeois? De schaar erin! Begrijpe wie kan. Zonder overleg met en advies van het georganiseerde middenveld krijg je een democratie zonder hart. Net de expertise vanuit het middenveld kan de kwaliteit van de politieke besluitvorming gevoelig verhogen. Maar dan moet de regering die deskundigheid wel ernstig nemen.

Het Netwerk tegen Armoede is een van de kernleden van de Verenigde Verenigingen (samenwerkingsverband van middenveldorganisaties) en steunt volmondig het opiniestuk dat men van daar uit publiceerde op DeWereldMorgen.

Lees het opiniestuk hier.