Memorandum Vlaamse Verkiezingen 2009

1/1/2009
Volgende punten werden meegegeven met het memorandum voor de Vlaamse verkiezingen van 2009:

Een participatieproces op maat voor mensen in armoede en verenigingen binnen het lokaal sociaal beleid
- het stimuleren van gemeenten tot een duidelijk engagement voor een volgehouden participatieproces op maat van mensen in armoede en de verenigingen

Aandacht door de overheid voor niet-elektronische dienstverlening 
- garantie dat alle dienstverlening naar de burger ook via niet-elektronische weg beschikbaar blijft

Een effectief Vlaams e-inclusiebeleid
- het werken aan het verkleinen van de digitale kloof vanuit de overheid mag niet enkel gebeuren binnen het activeringsbeleid
- inspanningen op vlak van toegankelijkheid voor een computer en internet 
- continuering en uitbreiding van de e-inclusieprojecten in Vlaanderen
- de realisatie van een beleid rond digitale inclusie dat goed afgestemd is met andere overheden, verenigingen en organisaties