Netwerk tegen Armoede in overleg met minister Gatz over jeugdwerk en vrijetijdsparticipatie

27/1/2016
Het Netwerk tegen Armoede ging maandag en dinsdag in overleg met Minister Sven Gatz. Maandagavond ging hij in gesprek met een 20-tal jongeren tussen 15 en 25 uit onze jongerenwerkingen. Dinsdag was het de beurt aan de volwassenen.

Een 10-tal verenigingen waar armen het woord nemen, richten zich specifiek op jongeren in armoede. Naast ontmoeting en vrije tijd werken ze ook beleidsmatig rond thema’s die de jongeren zelf belangrijk vinden. Het Netwerk organiseert al sinds 2011 beleidsdialoog op Vlaams niveau over deze thema’s. Zo gingen de jongeren al in gesprek met voormalig Minister van Jeugd Pascal Smet, met de hoofden van de onderwijskoepels, zetten ze een actie op poten rond wonen samen met de Vlaamse Jeugdraad..

Maandag praatten ze met Minister van Jeugd Sven Gatz, over het belang van specifiek jeugdwerk voor jongeren in armoede. In deze jongerenwerkingen kunnen jongeren zich ontspannen en zichzelf zijn, vinden ze ondersteuning  en vrienden en worden ze op weg geholpen bij verschillende problemen.
 
Op dinsdag gingen een 6-tal mensen in armoede in gesprek met dezelfde Minister, deze keer over automatische toekenning van rechten, digitalisering en privacy bij gegevensdeling, dit vooral in het kader van vrijetijdsparticipatie en UiTPAS.
De Minister had absoluut oren naar een meer automatische toekenning van UiTPAS met kansentarief, waarbij we vooral wezen op het belang van de combinatie van administratieve eenvoud én persoonlijke gesprekken. Met het automatische toekennen van rechten alleen, zullen mensen in armoede ze nog niet opnemen. Het is belangrijk om in persoonlijke gesprekken te wijzen op de rechten die ze hebben, de voordelen die kunnen worden opgenomen, de tussenpersonen die hiervoor nodig zijn..
We gaan hierover verder in gesprek, zowel met de Minister als met de projecthouder van het UiTPASproject, Cultuurnet Vlaanderen.