Netwerk tegen Armoede krijgt extra middelen voor regionale ondersteuning

1/6/2013
De Vlaamse Regering voorziet, op voorstel van minister Vandeurzen, in een extra subsidiering voor het Netwerk tegen Armoede. Het Netwerk kan hiermee de verenigingen regionaal ondersteunen.
 
Het Netwerk tegen Armoede is een belangrijke partner in het Vlaamse armoedebestrijdingsbeleid. De verenigingen waar armen het woord nemen kunnen voor ondersteuning van hun werking een beroep doen op het team van het Netwerk tegen Armoede. Op basis van de ervaringen en de meningen van de mensen in armoede maken de verenigingen en het Netwerk dossiers op en stappen daarmee naar de overheid, de betrokken diensten, het brede middenveld en de publieke opinie. Het Netwerk Tegen Armoede verenigt 58 verenigingen waar armen het woord nemen.
 
Het lokaal ondersteunen en stimuleren van de afstemming en samenwerking tussen deze verenigingen, was tot en met 2012 een opdracht voor verenigingen die ingedeeld werden in een bepaalde categorie. Naar aanleiding van de evaluatie van de erkenning en subsidiëring van de verenigingen is het onderscheid in subsidiecategorieën opgeheven. In plaats daarvan is geopteerd om binnen het Netwerk Tegen Armoede regionale ondersteuning voor verenigingen uit te bouwen.
De Vlaamse Regering voorziet in een extra subsidiëring waardoor het Netwerk 1,8 voltijdse krachten, de regionale ondersteuners,kan inzetten.
 
De ondersteuning situeert zich op volgende domeinen:
  • ondersteuning op maat bieden aan de verenigingen;
  • afstemming en uitwisseling tussen verenigingen faciliteren;
  • uitwisseling van goede praktijken tussen de verschillende regio’s;
  • gemeenschappelijke activiteiten stimuleren en ondersteunen;
  • ondersteunen van het kwaliteitsbeleid van de verenigingen;
  • samenwerking met het algemeen welzijnswerk, samenlevingsopbouw en andere lokale of regionale actoren faciliteren en stimuleren.