80 mensen in armoede uit regio Mechelen wisselen uit over dienstverlening

23/6/2016
Een boeiende kruisbestuiving werd het donderdag op de uitwisselingsdag van Map+, de regionale samenwerking tussen verenigingen waar armen het woord nemen in en rond Mechelen. De vijf verenigingen kwamen vanuit hun eigen werking en ervaring toelichten wat de kansen en knelpunten zijn op vlak van maatschappelijke dienstverlening.

De Lage Drempel uit Mechelen belichtte de digitale kloof en kwam met een aantal boeiende beleidsaanbevelingen. Zo pleit de vereniging voor een sociaal tarief voor internet. Dat bestaat nu al bij Telenet, maar de voorwaarden zijn zeer beperkend. Verder is er onder meer nood aan voldoende openbare computerruimtes met begeleiding.

Ons Gedacht uit Lier legde uit hoe afhankelijkheid van het Ocmw mensen elke zin voor initiatief uit handen neemt. Daardoor bepleit de vereniging dat het Lierse Ocmw ook budgetbegeleiding zou organiseren, naast budgetbeheer. Begeleiding legt meer vertrouwen en initiatief in handen van de cliënt. De uitstroom uit bugetbeheer moet in ieder geval beter.

De Schakel uit Puurs gaf enkele mensen met armoede-ervaring om hun eigen persoonlijke verhaal rond dienstverlening letterlijk in beeld te brengen. Ze schreven zelf de tekst uit en zochten beelden die daarbij pasten. Alles gebeurde onder begeleiding van Maks vzw. De vaak indringende verhalen zullen gebruikt worden bij vormingsmomenten. 

Den Draai  uit Heist-op-den-Berg ging dieper in op hun project rond vervoerswegwijzers. Die helpen mensen hun weg te zoeken in het soms ingewikkelde kluwen van openbaar vervoer met dienstregelingen, verschillende tarieven, ...

De Keeting wierp een blik op schuldhulpverlening. Dat loopt niet altijd zoals het moet. Contact tussen cliënt en schuldbemiddelaar is soms moeilijk. Mensen zijn vaak onvoldoende op de hoogte over hun rechten en plichten. De Keeting onderzocht het.