Hoe is het nog met de provinciale welzijnsmiddelen?

4/5/2018
Verenigingen waar armen het woord nemen kregen tot voor kort steun vanuit welzijnsmiddelen bij de provincies. Belangrijk, omdat daar waardevolle initiatieven mee gefinancierd werden, onder andere rond participatie, wonen en bredere sensibilisering. De Vlaamse regering besliste vorig jaar om de provincies af te slanken, en met name persoonsgebonden materies (waaronder welzijn) werden van het provinciale niveau weggenomen. Verenigingen waar armen het woord nemen stellen vast dat zij de vroegere steun niet altijd meer krijgen. Nochtans was verzekerd dat lopende engagementen zouden overgenomen worden door de Vlaamse overheid. 

Er bestaat veel onduidelijkheid over deze overgang. Welke middelen zijn doorgegeven naar een ander beleidsniveau's, wat hebben provincies toch gehouden en wat is er gebeurd met provinciale projectfondsen waar verenigingen konden op intekenen? Vragen waar nog geen antwoord op kwam. Wij hopen hier snel duidelijkheid rond te krijgen, want te vrezen valt dat dit de facto een besparingsoperatie is.