Netwerk tegen Armoede vraagt armoedetoets voor inkanteling ocmw's en hervorming gemeentefonds

27/2/2015
Netwerk tegen Armoede heeft in een brief aan Vlaams minister voor Armoedebestrijding Homans aangedrongen op een armoedetoets op de plannen voor de inkanteling van de ocmw's in de gemeentebesturen en voor de veranderingen die gepland zijn aan de middelen voor het Gemeentefonds. Een armoedetoets moet zowel wetenschappelijke kennis inbrengen als de ervaring van mensen in armoede. Via de betrokken verenigingen waar armen het woord nemen zal het Netwerk tegen Armoede alvast beginnen met de opmaak van de inbreng van mensen in armoede.