Nieuw decreet Integrale Jeugdhulp helpt jongeren niet vooruit

15/5/2013
Vandaag debatteert het Vlaams parlement over het jaarverslag van Jongerenwelzijn. Daaruit blijkt dat steeds meer jonge kinderen (onder de 10 jaar) in de bijzondere jeugdzorg terechtkomen. Tegelijk is een nieuw decreet Integrale Jeugdhulp in de maak, dat de zorg voor jongeren gerichter en laagdrempeliger zou moeten maken. Het Netwerk tegen Armoede liet zich eerder al kritisch uit over het ontwerpdecreet tijdens de hoorzitting in de Commissie Welzijn. Het decreet zoals het nu voorligt, zal jongeren geen kwalitatieve zorg garanderen. Wel integendeel.

Voor ons zijn volgende overwegingen belangrijk:

  • Een armoedesituatie is niet noodzakelijk hetzelfde als een problematische leefsituatie
  • Het gaat dikwijls over veel meer dan opvoedingsproblemen, een open kijk op hulpverlening dringt zich op: geen symptoombestrijding, maar structurele aanpak van structurele problemen zoals huisvesting, werk, gezondheid.
  • Preventief kan al heel wat gebeuren als de vraag goed gehoord wordt, er minder wachtlijsten zijn en er een aangepaste en goedkope (omnio-gerelateerd  ook voor psychologen en psychiaters) hulpverlening bestaan.
  • Ouderrechten kunnen duidelijker geëxpliciteerd worden.
  • Het ingebakken wantrouwen tegenover hulpverlening en plaatsing is alom tegenwoordig en vraagt aandacht van alle hulpverleners..
  • Langdurige hulpverlening, daar waar nodig, moet mogelijk blijven, zonder daarom in een gedwongen circuit terecht te komen.
Een trajectbegeleider (uit welke sector dan ook) is noodzakelijk als kompas voor het gezin. Geef de hulpverlener die het vertrouwen geniet van het gezin hier ook de mogelijkheid toe!
  • Neem participatie ernstig op alle niveaus, in het individuele gezin, in de voorzieningen en op beleidsniveau: investeer erin, maak voldoende tijd en ruimte om echt samen met gezinnen aan de slag te gaan.
  • Verzeker een goede toegang tot de jeugdhulp.
  • Maak duidelijk wie voor wat verantwoordelijk is binnen de jeugdhulpverlening


Lees het interview in De Standaard (15/05/2013) met coördinator Frederic Vahauwaert van het Netwerk tegen Armoede.
 
Lees ons volledige advies hier.