Verkiezingen 2014: Investeer in de stem van mensen in armoede in het beleid

23/4/2014
Momenteel telt het Netwerk tegen Armoede 59 verenigingen waar armen het woord nemen. Daarvan krijgen er 54 structurele steun vanuit de Vlaamse overheid als erkende vereniging. Ze zijn lokaal heel sterk ingebed en werken volgens 6 criteria die garanderen dat mensen in armoede actief betrokken worden bij de werking van de vereniging. Zij zijn er de dragende krachten van.
 
Kortom, participatie, om het met een jargonterm te zeggen. Een term die veel ladingen dekt, maar hier werkt het. Mensen komen samen, treden uit hun sociaal isolement, en, dat is het allerbelangrijkste, ze versterken elkaar. Ze bundelen bovendien hun ervaring en expertise om de strijd met armoede aan te gaan. Daarmee komen ze tot zeer concrete en effectieve beleidsaanbevelingen, op lokaal vlak en op Vlaams niveau.
 
Verenigingen bundelen hun kennis en gaan in dialoog met de organisaties in de samenleving en met diverse overheden. Het zijn mensen in armoede die precies weten waarom goedbedoelde maatregelen toch niet werken. Ze ijveren bijvoorbeeld al jaren voor een veralgemeende derdebetalersregeling, voor de automatische toekenning van de schooltoelage of de invoering van de Uitpas in heel Vlaanderen. Voorstellen die sterk onderbouwd zijn en uitgaan van de dagelijkse realiteit van een leven in armoede.
 
Het aantal verenigingen waar armen het woord nemen is de voorbije jaren gegroeid en ook hun middelen zijn toegenomen. 54 erkende verenigingen waar armen het woord nemen in 36 gemeenten en steden (naast de 7 Nederlandstalige verenigingen in Brussel), het is veel en weinig. Veel mensen in armoede hebben geen laagdrempelige vereniging in hun buurt waar ze terecht kunnen, het  woord kunnen nemen, … Om (nog meer) kwetsbare mensen goed te kunnen bereiken moet de overheid meer investeren in verenigingen waar armen het woord nemen en andere laagdrempelige werkingen voor (en door) mensen in armoede. In meer verenigingen zodat wij in nog meer gemeenten, wijken en buurten mensen kunnen samenbrengen. Maar ook in meer steun voor elke vereniging. Nu ligt die op slechts 46.000 euro per jaar. Om een vereniging goed te laten draaien, nieuwe mensen te bereiken, de vele vrijwilligers te coachen en alle taken goed uit te voeren, is minstens een voltijdse beroepskracht nodig. Dat komt neer op een verhoging van de steun tot 60.000 euro per jaar.
 
Dat is broodnodig, zeker als we de moeilijkst bereikbare doelgroepen ook bij de verenigingen waar armen het woord nemen betrekken: mensen van buitenlandse afkomst, alleenstaande ouders, ex-psychiatrische patiënten, … Allemaal groepen met een zeer groot armoederisico en met nood aan bijkomende ondersteuning en begeleiding.
 
Onze verenigingen hebben in het verleden al bewezen dat ze die investering meer dan waard zijn. Kijk naar het structurele overleg met de Vlaamse overheid, de beleidsvoorstellen op lokaal en op Vlaams niveau. Vlaamse overheid, investeer dus in verenigingen waar armen het woord nemen. Het beleid en de persoonlijke situatie van elke persoon in armoede kan er  maar wel bij varen.