Vonkje (Turkse Unie) treedt toe tot Netwerk tegen Armoede

21/4/2016
Het Netwerk tegen Armoede verwelkomt Vonkje, de vereniging waar armen het woord nemen binnen de werking van de Turkse Unie in Beringen, binnen zijn rangen. De vereniging bereikt veel mensen met een (Turkse) migratieachtergrond en kan terugvallen op veel kennis en ervaring rond gekleurde armoede. Zij zijn heel actief in de kansarme buurten van Beringen en werken actief aan betrokkenheid en participatie van mensen in armoede. Hartelijk welkom aan Vonkje!