BTW-plicht advocaten: schorsing afgewezen, maar procedure voor vernietiging gaat door

19/12/2013
Het Grondwettelijk Hof heeft vandaag de vraag afgewezen van het Netwerk tegen Armoede, ABVV en negen andere organisaties om de btw-plicht voor advocaten te schorsen. Dat betekent concreet dat de maatregel op 1 januari 2014 kan ingevoerd worden. De schorsing is afgewezen omdat er geen onherstelbare schade zou zijn. De organisaties hebben echter ook een vraag tot vernietiging ingediend. Die procedure blijft gewoon doorlopen tot er een uitspraak ten gronde is. Het Grondwettelijk Hof heeft nog geen aanwijzing gegeven hoe het over de grond van de zaak denkt. Het Netwerk tegen Armoede reageert teleurgesteld op het arrest. De invoering betekent de zoveelste drempel voor mensen met een laag inkomen om hun rechten te vrijwaren. Wij blijven wel hopen op een vernietiging. Het Grondwettelijk Hof heeft ook gesteld dat bij een vernietiging alle betaalde BTW moet terugbetaald worden.
 
De btw-plicht werd in juli van dit jaar bijna en stoemelings doorgevoerd door minister van Justitie Turtelboom. De particulier die een advocaat wil raadplegen voor een huurprobleem, een familiaal probleem, een arbeidsovereenkomst, een geschil met een aannemer, enzovoort, zal zijn factuur zien verhogen met 21% (de Europese wetgeving voorziet niet in een lager tarief ter zake)! Er is trouwens geen enkele zekerheid dat er geen BTW zal moeten betaald worden in pro deozaken.

Bovendien creëert de invoering van een BTW-verplichting een ongelijke behandeling tussen ondernemingen en particulieren. Ondernemingen die zelf BTW-plichtig zijn, kunnen de BTW eenvoudigweg aftrekken, zodat het voor hen een neutrale operatie is. Burgers hebben deze mogelijkheid niet. Een invoering van een BTW-plicht is in die zin asociaal omdat ze uitsluitend gedragen wordt door de zwakste schouders.
 
Nu is het wachten op een uitspraak ten gronde bij het Grondwettelijk Hof over onze vraag tot vernietiging van de btw-plicht. Ondertussen zal het Netwerk tegen Armoede zich ook blijven verzetten tegen de plannen van minister Turtelboom om te besparen op de rechtsbijstand voor mensen met een laag inkomen. Nadat de beperking van het pro deo-systeem (na fel protest van armoedeorganisaties, vakbonden en advocaten) werd afgevoerd, denkt men nu blijkbaar in de richting van een verhoging (verdubbeling!) van de griffierechten, opnieuw een zeer asociale maatregel die het voor veel mensen onmogelijk maakt om hun rechten nog uit te oefenen.

Lees het artikel in De Morgen.