Kwetsbare gezinnen onder druk zetten voor anticonceptie is onaanvaardbaar

10/12/2018
Netwerk tegen Armoede en Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen in Aalst protesteren met klem tegen het voornemen van de Stad Aalst om anticonceptie als voorwaarde op te nemen bij het verlenen van financiële steun. Na onze kritiek en die van coalitiepartners heeft Ocmw-voorzitter Sarah Smeyers haar communicatie bijgestuurd, maar bij mensen in armoede is dit niettemin hard aangekomen.
 
Strikt genomen wordt het niet verplicht, maar in de praktijk dreigen gezinnen wel onder zware druk gezet te worden om anticonceptie­middelen te aanvaarden. “Daarmee grijpt men zeer zwaar in in het intiemste privéleven van gezinnen”, zegt Joke Steenhoudt van Vierdewereld­groep Mensen voor Mensen. “Dit lost ook geen enkel probleem op. Wel integendeel.”  Eén van de meest fundamentele rechten, nl. de vrijheid om een gezin te stichten en om zich voort te planten wordt op die manier ‘gestuurd’ door de overheid.  Is het zo’n samenleving die we willen waar een overheid zich gaat moeien met het leven van de burgers?  De armste gezinnen worden eerst aangepakt, wie volgt?   De manier waarop men met de meest kwetsbaren (armsten, gehandicapten, ouderen, zieken,…) omgaat,  bepaalt de menselijkheid van een samenleving.
 
Men lost (kinder)armoede niet op door armen geen kinderen meer te laten hebben.  Fundamenteel is dat elk kind, rijk of arm, recht heeft op een menswaardig leven: een dak boven het hoofd, degelijk onderwijs, gezondheidszorg,…  Investeren in basisbehoeften zou maken dat mensen geen leefloon meer moeten aanvragen.
 
Beide organisaties vinden het wel een goed idee om anticonceptie actief aan te bieden en terug te betalen. Coördinator David de Vaal van Netwerk tegen Armoede: “Dat gebeurt bijvoorbeeld ook al in Gent, maar daar worden gezinnen niet onder druk gezet om op het aanbod in te gaan. Indien zij kunnen beschikken over betaalbare anticonceptie, dan kunnen zij zelf de keuze maken. Maar in deze intieme aspecten van het gezinsleven is het onaanvaardbaar dat de overheid mensen onder druk gaat zetten. Het grootste effect van deze maatregel zal zijn dat vrouwen afhaken en geen hulp meer zoeken. Daarmee help je kwetsbare mensen allerminst vooruit.”
 
“Dat de anticonceptie niet letterlijk opgelegd wordt, neemt de druk niet weg”, zegt Joke Steenhoudt. “Gezinnen zullen het toch als een verplichting ervaren. Mensen in armoede moeten al heel zwaar inboeten op privacy en zelfbeschikking. En altijd vechten om zich te verantwoorden, nu ook nog voor het al of niet hebben van kinderen.  Wat ze nodig hebben, is respect voor hun persoon, voor hun dagelijkse strijd om uit armoede te geraken. Armen, zoals elke mens, moeten worden gesteund, niet ‘gestuurd’. Vrouwen kunnen best wel voor zichzelf uitmaken wanneer het juiste moment is om zwanger te worden.”
Netwerk tegen Armoede en Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vragen met aandrang om deze maatregel in te trekken.

Lees het artikel in De Morgen.

Bekijk de reportage op TV Oost.