Belgisch asielbeleid: wantrouwen, terugsturen en rechten inperken

22/11/2017
Het asielbeleid van Theo Francken en de hele federale regering is er een van wantrouwen, terugsturen en inperken van rechten. Van een visie over hoe migratie ook kansen biedt voor onze samenleving is vooralsnog geen sprake. Dat blijkt uit de beleidsnota van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie die nu in het parlement besproken wordt. Samen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen en 19 andere sociale bewegingen ziet het Netwerk tegen Armoede drie grote pijnpunten:

- de versnelde procedure voor wie uit zogenaamde veilige landen komen of voor wie een meervoudige asielaanvraag indiende. Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle asielprocedure met ruimte voor een grondig onderzoek

- de opsluiting van gezinnen met minderjarige kinderen, een fundamentele schending van de Rechten van het Kind.

- deals sluiten met derde landen die de mensenrechten niet respecteren

Lees hier de uitgebreide analyse.