Non take-up van rechten

23/6/2016
Waarom vragen mensen in armoede de rechten niet aan waar ze een beroep op kunnen doen? Of waarom verkrijgen ze hun rechten niet wanneer ze die aanvragen? De niet-toegang tot en het niet-gebruik van rechten – ook bekend als 'non take-up' - is een fenomeen dat wijder verspreid is dan wordt aangenomen en dat in het bijzonder de meest kwetsbare mensen treft. De redenen hiervoor zijn divers, de oplossingen evenzeer.

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting heeft als opdracht om de effectiviteit van de uitoefening van rechten, in situaties van armoede of bestaansonzekerheid, te evalueren. Het organiseerde in december 2014 in de Senaat een colloquium rond dit thema van non take-up, met buitenlandse en binnenlandse bijdragen, en met ondersteuning van de Koning Boudewijnstichting. 

In opvolging van dit colloquium heeft het Steunpunt - in partnerschap met de coöperatie Cera – een video rond de non take-up van rechten gemaakt. Média Animation stond in voor de productie.

Deze video moet dienen als instrument voor debat en uitwisseling rond deze problematiek, in de onderwijsinstellingen voor sociaal werkers en in de diverse organisaties en instellingen die mee instaan voor het aanbod van diensten en hulpverlening. De video wil de problematiek van non take-up van rechten bekendmaken en vertrekt daarbij vanuit de ervaringen van mensen in armoede. De kijker wordt geïnformeerd over de verschillende oorzaken van non take-up en er worden ook een aantal pistes aangeduid die kunnen helpen in de realisatie van rechten voor iedereen.

De video bestaat uit drie delen en kan (volledig of per deel) gedownload worden op http://www.armoedebestrijding.be/themanontakeup.htm, en is beschikbaar in een Nederlandstalige, een Franstalige en tweetalige versie. De totale duur is 23 minuten.