Pistes om eerstelijnsrechtsbijstand toegankelijk(er) te maken

16/12/2016
De toegang tot recht is grondwettelijk gegarandeerd, maar in de praktijk komt wordt die toegang steeds meer bemoeilijkt voor mensen in een kwetsbare positie. Armoedeverenigingen slaan alarm, Caw's geven aan dat ze overbevraagd worden (net door de beperktere toegang) en ook de advocaten zelf zijn kritisch. In een rondetafelgesprek voor het advocatentijdschrift Ad Rem ging Hilde Linssen, juriste van het Netwerk tegen Armoede, in debat met andere betrokken partijen.

Lees het artikel in Ad Rem (blz. 22-29).