Verhoging rolrechten werpt bijkomende financiële drempel op richting justitie

21/9/2018
Bij de heropening van het parlementaire jaar werd op 20 september van dit jaar een verhoging van de rolrechten gestemd. Deze rechten dienen betaald te worden om een zaak te kunnen beginnen bij de rechtbank.
 
Vanaf nu zal elke persoon €50 moeten betalen bij de vrederechter (per definitie de rechter die zich buigt over dagelijkse geschillen als onbetaalde facturen of huurproblemen).  Bij de rechtbank van eerste aanleg of die van koophandel (bijvoorbeeld voor echtscheidingsprocedures, voor de verblijfsregeling van kinderen, of ook de onbetaalde facturen van handelaren) wordt dit €165.
Dit bedrag loopt uiteindelijk op tot €400 wanneer men in beroep gaat en tot €650 om in Cassatie te gaan. 
 
Het Platform Recht voor iedereen betreurt de algemene verhoging van rolrechten. Die verhogen dus met 10€ bij de vrederechter, met 65€ bij de rechtbank van eerste aanleg en van koophandel (een verhoging van 65%), met 190€ voor de beroepsprocedure (ofteweleen verhoging van bijna 100%!) en met 275€ voor Cassatie.
 
Het Platform zet zich in om de toegang tot justitie te garanderen. Elke burger heeft het recht om zich als eiser of verweerder te wenden tot een rechtbank of een hof met de bedoeling een geschil te kunnen beslechten. De drastische prijsverhogingen om een zaak bij een rechtbank neer te leggen maakt de toegang nog moeilijker.
 
Deze bedragen, die weinig impact zullen hebben op de federale begroting, zijn hoge financiële drempels voor veel rechtszoekenden.
 
Een rechtszoekende zonder financiële reserve, ziet de toegang tot justitie drastisch ingeperkt. De verhoogde rolrechten komen bovenop veel andere kosten, zoals de rechtsplegingsvergoeding (bv. 1440€ voor niet in geld waardeerbare geschillen, per aanleg) of de kosten van een gerechtsdeurwaarder.
 
De hervorming van de rolrechten maakt deel uit van een bewuste aanpak om gerechtskosten op te trekken (de BTW op erelonen van advocaten, het financieringsfonds voor rechtsbijstand,…). De burgers bezwijken onder al deze algemene kosten om een zaak in te leiden of de mogelijks nog toekomstige kosten tijdens de procedure.    
 
Het Grondwettelijk Hof heeft de wetgever al meermaals gewaarschuwd voor de impact van gerechtskosten op de toegang tot rechtspraak. Wij stellen met verbazing vast dat de wetgever zich hier geen zorgen over maakt. De hervorming van de rolrechten verzwaart zonder meer de kost van juridische procedures. Samengevoegd met reeds eerdere hervormingen, wordt zo het recht om toegang tot de rechter te hebben in zijn essentie bedreigd.
 
Dit persbericht van het Platform Recht Voor Iedereen ondersteund door
Association de Défense des Allocataires Sociaux , Association pour le Droit des Etrangers, Association Syndicale des Magistrats, Atelier des Droits Sociaux, Caritas International, Centre d’Action Laïque, CIRE, Collectif Solidarité Contre l’Exclusion, DEI-Belgique, Jesuit Refugee Service, Ligue des Droits de l’Homme, Linksecologisch forum, Netwerk Tegen Armoede, Progress lawyers Network, Réseau de Lutte contre la Pauvreté Belge, Forum Bruxellois de lutte contre la pauvreté, Réseau Wallon Lutte contre la Pauvreté, Samenlevingsopbouw, Service Droits des JeunesSyndicat des Avocats pour la Démocratie, Vrouwenraad.