Platform Recht voor Iedereen lanceert petitie voor herfinanciering juridische bijstand

26/11/2015
Het platform Recht voor Iedereen kwam deze voormiddag samen met 80 vertegenwoordigers van middenveldorganisaties, advocaten en geëngageerde burgers. Op de meeting, die in het teken stond van de toegang tot het recht, werd een petitie gelanceerd voor de herfinanciering van het systeem van juridische bijstand, beter gekend als de pro-Deo bijstand. 
 
In de petitie vraagt het platform respect van de Belgische regering voor het recht op juridische bijstand voor iedereen, een fundamenteel recht opgenomen in artikel 23 van de Belgische Grondwet. De petitie is een reactie tegen de plannen van de regering om het systeem van juridische bijstand te “hervormen”.
 
"Om het systeem betaalbaar te houden", zo lezen we in het Justitieplan "wordt er gestreefd naar minder procedures". De regering weigert de broodnodige herfinanciering via het behoud van een gesloten enveloppe. De regering wil een dubbel remgeld invoeren, voorziet een hervorming van de vergoeding aan pro-Deo advocaten, een verstrenging van de toelatingsvoorwaarden en strengere controles.
 
Het is vandaag voor steeds meer mensen volstrekt onmogelijk om nog een advocaat te betalen, zeker nu de BTW-plicht voor advocaten werd ingevoerd. Samen met de verhoging van de griffierechten maakt dit de toegang tot het gerecht voor zeer veel mensen onmogelijk.  In het licht van alle maatregelen van de regering zou de groep die recht heeft op gratis of gedeeltelijke rechtsbijstand ernstig moeten uitgebreid worden om het grondwettelijk recht op juridische bijstand te kunnen garanderen. In plaats van een serieuze herfinanciering van het systeem, in plaats van de beloning van kwaliteitsvol werk van advocaten, in plaats van een betere bekendmaking van het belang van juridische bijstand voor iedereen, ...  wordt het systeem nu afgebouwd en verstrengd. 
 
Twee jaar geleden lanceerde het platform een gelijkaardige petitie tegen de plannen van de toenmalige regering. Ze verdwenen in de ijskast. De huidige regering komt nu met een identiek plan en blijft weigeren het systeem te herfinancieren.
 
Met de petitie wil het platform “Recht voor Iedereen” de plannen van de regering tegenhouden en een herfinanciering van het recht op juridische bijstand afdwingen.
 
U vindt de volledige tekst van de petitie op :
http://www.netwerktegenarmoede.be/petitie