Advies van Netwerk tegen Armoede op het Maatwerkdecreet

13/7/2013
 Het Netwerk tegen Armoede is blij met de hervorming van de sociale en beschutte werkplaatsen. Hoewel het werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kansen biedt op tewerkstelling, ervaren mensen in armoede immers toch nog heel wat gebreken en tekorten in het huidig systeem.

Lees hier het volledige standpunt.