Europa 2020: Mensen in armoede zoeken betere toekomst

12/11/2012
Weliswaar, het Vlaamse welzijns- en gezondheidsmagazine, brengt een reportagereeks rond de Europese uitdagingen voor 2020. In het meest recente nummer focust het blad op armoedebestrijding. Tegen 2020 wil Europa 20 miljoen mensen uit de armoede halen. De federale regering vertaalde die doelstelling naar 380.000 Belgen die tegen dan een betere toekomst moeten vinden. Een van de best practices in Europa is het Waw-traject, een methodiek om langdurig werkzoekenden te activeren. die Mensen voor Mensen uit Aalst ontwikkelde met steun uit het ESF (Europees Sociaal Fonds). Uniek is dat niet alleen gewerkt wordt aan activering op zich, maar ook aan welzijnsproblemen en de armoedesituatie. Mensen in (generatie)armoede kampen met veel bijkomende problemen die drempels opleveren in de zoektocht naar werk: schulden, gezondheidsproblemen, kinderopvang, maar ook en vooral angst en een gebrek aan zelfvertrouwen. Het WAW-traject werkt op al die domeinen gelijk.

Lees het interview met Sonia Peelman en Heidi Degerickx van Mensen voor Mensen en Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede.

Vind hier meer info over het WAW-traject.