Gemeenschapsdienst zal langdurige werkloosheid niet verminderen

28/2/2018
Het Netwerk tegen Armoede blijft zich verzetten tegen gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden, nu het voorstel opnieuw op tafel gelegd wordt. Aanleiding is de combinatie van een hoog aantal vacatures én een hoog aantal langdurig werkzoekenden. De mismatch tussen beide op de arbeidsmarkt zal echter niet opgelost worden door mensen te verplichten om twee halve dagen per week klusjes uit te voeren. Het Netwerk tegen Armoede is er absoluut voor gewonnen dat mensen toegeleid worden naar werk, maar dan degelijk betaald werk en geen verplicht vrijwilligerswerk in ruil voor een uitkering die ver onder de Europese armoedegrens ligt.
 
Waarom zijn er tegelijk zoveel openstaande vacatures én zoveel langdurig werkzoekenden? Probleem is dat een aanzienlijk deel van de openstaande vacatures precaire jobs zijn (tijdelijk of deeltijds), die mensen amper uit hun armoedesituatie helpen. Veel andere jobs mikken op technisch of hoger opgeleid personeel. Voor de grote groep kortgeschoolde langdurig werkzoekenden zijn  die vacatures niet weggelegd. “Het huidige arbeidsmarktbeleid van deze regering is nefast voor de meest kwetsbaren in de samenleving”, zegt woordvoerder Peter Heirman. “Terwijl tewerkstellingsprogramma's met volwaardige arbeidscontracten meer en meer worden afgebouwd zet men in op stelsels zoals flexi-jobs en onbelast bijklussen. Is de gemeenschapsdienst het volgende in het rijtje?”
 
 
Een verplichte gemeenschapsdienst werkt de drempels richting arbeidsmarkt op geen enkele manier weg. Integendeel, het werkt stigmatiserend en vermindert zelfs de kansen om werk te vinden. Het tast het zelfbeeld en zelfvertrouwen van mensen aan én zorgt ervoor dat er minder tijd is om echt naar werk te zoeken. In het slechtste geval dreigt de gemeenschapsdienst reguliere tewerkstelling te verdringen. Buitenlandse voorbeelden in Nederland, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten bewijzen dat deze aanpak niet werkt.
 
Het is trouwens een waanidee dat werkzoekenden vandaag hun uitkering zomaar krijgen zonder tegenprestatie. Ze worden al heel strikt opgevolgd, moeten solliciteren of opleidingen en stages volgen en krijgen sancties als ze dat niet doen. Vrijwilligerswerk maakt nu ook al deel uit van activeringstrajecten, maar dan op maat en op basis van de competenties van de werkzoekende, en nooit gedwongen. Het heeft geen zin om werkzoekenden op te zadelen met vrijwilligerswerk dat hun competenties en talenten niet aanspreekt.
 
Om langdurig werkzoekenden aan het werk te helpen, moeten heel concreet volgende dingen gebeuren:
 
  • Uitkeringen, ook die van langdurig werkzoekenden, verhogen tot de Europese armoedegrens (dat betekent een einde maken aan de versnelde degressiviteit, nog ingevoerd door de vorige federale regering). Uit wetenschappelijk onderzoek en ervaringen van mensen in armoede blijkt dat hogere uitkeringen net heel activerend werken. Er komt meer financiële ruimte en het zelfvertrouwen neemt toe. Mensen kunnen investeren in computer en internetverbinding en zullen meer gemotiveerd zijn om te solliciteren. Dit is een investering die zichzelf terugverdient in meer koopkracht, meer werkgelegenheid en meer economische groei.
 
Aan de Vlaamse regering vragen wij het volgende:
 
  • Investeren in werkbare jobs op maat, ook in de sociale economie
  • Investeren in betaalbare kinderopvang (de laagste tarieven zijn door deze regering verdrievoudigd)
  • Aangepaste en intensieve begeleiding van langdurig werkzoekenden
 
Daarnaast kunnen we niet genoeg benadrukken dat er moet ingezet worden op een integrale benadering, waarbij a‚Äčangepaste en intensieve begeleiding van langdurig werkzoekenden slechts één van meerdere instrumenten zal zijn.