Hervorming PWA-stelsel naar Wijk-werken: stand van zaken

12/12/2016
Heel wat mensen kunnen vandaag niet meer mee op de arbeidsmarkt. Voor een deel van hen (12.000 mensen)  biedt PWA stabiliteit en een gevoel van maatschappelijke meerwaarde. Bovendien krijgen zij in ruil voor dit werk, bovenop hun werkloosheidsuitkering of leefloon, een financiële vergoeding (€ 4,10/uur). Het PWA-systeem heeft dus een belangrijke sociale dimensie en geeft mensen financieel wat meer ademruimte.

Met de zesde staatshervorming kwam de werking van PWA's (Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen) over naar Vlaanderen. Het bestaande PWA-systeem was aan hervorming toe omdat het niet echt een activerende maatregel was, volgens minister Muyters. Nochtans is activering maar één van de drie grote doelstellingen van het PWA-stelsel. Zo moet het ook antwoord bieden op een aantal behoeften in de maatschappij waaraan de reguliere arbeidsmarkt niet of onvoldoende tegemoetkomt en moet het zwartwerk tegengaan.

De belangrijkste hervormingsplannen zoals het beperken van de duurtijd (max. 1 jaar), geen garantie over de stimulans van € 4,10/uur, gebrek aan duidelijkheid over de opdracht van PWA-beambten, … brachten veel weerstand met zich mee. Niet geheel onterecht volgens ons want de hervorming naar wijk-werken moet kunnen blijven fungeren als volwaardig alternatief voor het huidige PWA-stelsel.

Onlangs heeft minister Muyters, onder druk van het middenveld en de vakbonden, enkele toegevingen gedaan:
1.       De lancering van het nieuwe systeem werd met een half jaar uitgesteld, tot januari 2018, om de hervormingsplannen grondiger te bestuderen;
2.       Huidige PWA-werknemers kunnen, na de hervorming, in het statuut blijven. De beperking van de duurtijd zal dus voor hen niet gelden;
3.       De financiële stimulans van €4,10/uur blijft behouden;
4.       Er komt snel duidelijkheid over de toekomstige opdracht van PWA-beambten.

Wij juichen bovenstaande toegevingen toe, al zijn er verdere aanpassingen nodig. Het Netwerk tegen Armoede schaart zich daarom achter de inspanningen van vakbonden, VVSG, scholen en heel wat andere actoren opdat de verdere plannen voor de hervorming van het PWA-stelsel zich in dezelfde positieve lijn voortzetten.