Jobs alleen zullen armoede niet doen dalen

22/1/2018
De vele hoera-berichten over de arbeidsmarkt, het stijgend aantal vacatures en de dalende werkloosheid verdient een stevige nuance. De realiteit is dat veel van die jobs of ontoegankelijk zijn voor kwetsbare doelgroepen, of leiden tot een toename van het aantal werkende armen. Jobs alleen zullen armoede niet doen dalen, en zeker geen precaire jobs.

Lees het opiniestuk van Netwerk tegen Armoede in Knack.