Netwerk tegen Armoede vraagt armoedetoets voor integrale jeugdhulp en werk-welzijnstrajecten

17/2/2013
In januari keurde de Vlaamse regering de armoedetoets goed. Voortaan zal men beleidmaatregelen vooraf toetsen op hun impact op de armoedesituatie. Maatregelen die de kloof tussen arm en rijk doen groeien, moeten dan op basis van de armoedetoets bijgestuurd worden. Het Netwerk tegen Armoede reageerde enthousiast. Nu is het moment aangebroken om de daad bij het woord te voegen. 2 dossiers liggen op tafel waarvoor een armoedetoets cruciaal is: het decreet integrale jeugdhulp en de werk-welzijnstrajecten (w²).

Het beleid inzake integrale jeugdhulp heeft een grote impact op kwetsbare gezinnen. De werk-welzijnstrajecten richten zich specifiek naar mensen die moeilijk toegang vinden tot de arbeidsmarkt. 2 uitgelezen dossiers dus om de armoedetoets op toe te passen. Voor het Netwerk tegen Armoede betekent dat dat men de maatregelen toetst aan 3 bronnen: de kennis en ervaring van mensen in armoede, de bestaande wetenschappelijke kennis en de kennis van ambtenaren op het terrein. Het Netwerk tegen Armoede kijkt uit naar de resultaten.