Schaf meldingsplicht af voor vrijwilligerswerk met uitkering

8/3/2017
Het Netwerk tegen Armoede pleit voor de afschaffing van de meldingsplicht die geldt voor mensen met een uitkering die vrijwilligerswerk willen doen. Dat bleek op een debat dat de Verenigde Verenigingen over het thema organiseerde met politici en mensen uit het middenveld. Het debat kwam er naar aanleiding van het recente wetsontwerp van bevoegd minister De Block. Zij stelt enkele wijzigingen aan de vrijwilligerswet voor, maar lost daarmee niet alle knelpunten op. Één van die knelpunten is de meldingsplicht voor werklozen, bruggepensioneerden en asielzoekers. Ook wie een leefloon krijgt, moet het akkoord hebben van de dossierbeheerder van het OCMW en mensen met een uitkering van de mutualiteit moeten toestemming vragen aan de adviserend geneesheer.
 
Het is opmerkelijk dat net deze groepen geviseerd worden, want zij zijn net degene voorwie vrijwilligerswerk de grootste meerwaarde kan hebben. Denk maar aan competenties ontwikkelen, een netwerk opbouwen, het isolement doorbreken, zelfvertrouwen opkrikken, … Terwijl  VDAB vrijwilligerswerk integreert in hun activeringsbeleid, fluit de RVA de mensen terug, echt logisch kun je dat beleid niet noemen. Tegelijk zorgt de meldingsplicht ervoor dat mensen die al jaren vrijwilligerswerk doen dat misschien niet meer durven verderzetten eens ze werkloos worden of op brugpensioen gaan.
 
Ook De Hoge Raad voor Vrijwilligerswerk treedt ons hierin bij. “De HRV vindt dat, als iemand vrijwilligerswerk en arbeid kan combineren, het eveneens mogelijk moet zijn om vrijwilligerswerk en de zoektocht naar werk te combineren. De vrees voor de niet-beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt is ongegrond”, schreef de HRV over de meldingsplicht voor werklozen en bruggepensioneerden.
 
Laten we dus stoppen met het wantrouwen en het creëren van extra drempels voor mensen die zich willen inzetten voor onze samenleving.

Lees het artikel op Apache

Lees het artikel op DeWereldMorgen