Verenigingen op de boer bij lokale besturen tegen sluiting Werkwinkels

8/4/2013
Het Netwerk tegen Armoede voert de druk op in zijn protest tegen de sluiting van een tiental werkwinkels door de VDAB. Enkele verenigingen waar armen het woord nemen gaan de boer op bij hun lokale besturen. Ze vragen dat ook zij de noodzaak duidelijk maken aan de VDAB van een werkwinkel op hun grondgebied. Het zijn net de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt die hierdoor getroffen worden.
 
De VDAB wordt sinds 2009 geconfronteerd met door de Vlaamse regering opgelegde besparingsmaatregelen. Vanuit besparingsoverwegingen wil de VDAB daarom 43 werkwinkels sluiten. Dit zal werkzoekenden uit maar liefst 86 gemeentes treffen. Daarbij zijn ook de gemeenten gerekend die nu al geen Werkwinkel meer hebben, maar die door het plan van de VDAB binnenkort ook de werkwinkel in hun buurgemeente verliezen.

Enkele verenigingen waar armen het woord nemen gaan nu de boer op bij hun lokale besturen. Ze vragen dat het lokale bestuur verzet aantekent tegen de sluiting  van hun Werkwinkel op hun grondgebied. Het zijn immers net de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt die hierdoor getroffen worden. De lokale werkwinkel verzekert hen immers een bereikbare, laagdrempelige dienstverlening met ook de accommodatie (zoals pc, internet, printer…) die noodzakelijk is in de zoektocht naar werk en waarover ze thuis niet altijd beschikken.

Zoektocht naar werk
 
De verenigingen zullen lokale besturen aanschrijven met de concrete vraag om het voortbestaan van de Werkwinkel in hun gemeente te verzekeren. Een sluiting zal de zoektocht naar werk voor de meest kwetsbare groep nog verder bemoeilijken, terwijl de activeringsdruk voortdurend toeneemt. Ondertussen tekent het Netwerk tegen Armoede ook protest aan bij de VDAB, maar ook de Vlaamse overheid, die de besparingsoperatie heeft opgelegd. We hopen dat er op deze manier alsnog Werkwinkels kunnen gevrijwaard worden of dat er wordt gezocht naar alternatieven die kwetsbare werkzoekenden ook de dienstverlening en accommodatie verzekert die noodzakelijk is hun traject naar werk.