Verplicht vrijwilligerswerk is bedreiging voor werkzoekenden én voor kwetsbare werknemers

7/10/2013
Vanochtend was Ides Nicaise van het Hoger Instituut voor de Arbeid aan het woord in De Ochtend. http://www.radio1.be/programmas/de-ochtend/voor-wat-hoort-wat Hij gaf er zijn mening over de trend in verschillende Europese landen om werklozen verplicht vrijwilligerswerk te laten doen. Zo kunnen in Groot-Brittannië langdurig werklozen vanaf volgend jaar verplicht worden klussen op te knappen. En in Nederland gaan ze zorgbehoevenden aansporen om in ruil voor hun hulp misschien wat vrijwilligerswerk te doen. Sociale activering, in de zin van  mensen, ver verwijderd van de arbeidsmarkt de kans geven om actief te zijn en te participeren aan de maatschappij, is een positieve zaak.Verplicht vrijwilligerswerk is een stap te ver, dan schend je het recht op arbeid, dan ben je eigenlijk op de rand van slavenarbeid aan het werken. aldus Nicaise.

Bovendien wijst de onderzoeker ook op het feit dat zulke maatregelen economisch gezien het omgekeerd effect kunnen hebben. Dergelijke activering in Groot-Brittannië blijkt niet de uitstroomkansen van werkzoekenden te verhogen. Wel tast het de arbeidskwaliteit aan van bestaande jobs (die in lijn liggen met het verplicht vrijwilligerswerk). Doordat werknemers in concurrentie worden geplaatst met werkloze vrijwilligers, wordt er geknaagd aan de arbeidsvoorwaarden en het loon van de bestaande werknemers. Verplicht vrijwilligerswerk, het is een gevaarlijke trend dus, zowel voor werklozen als werkenden. Ook het Netwerk tegen Armoede heeft in zijn beleidswerk al gewaarschuwd over deze trend.

Waakzaam

In Vlaanderen is het gelukkig nog niet overgenomen, maar soms wordt het wel al gelanceerd in plannen en voorstellen. Het Netwerk tegen Armoede verzet zich hier tegen en blijft dus waakzaam.

Lees hier het dossier van het Netwerk tegen Armoede over vrijwilligerswerk en activering.

Lees hier het artikel over activering binnen het ocmw in vakblad TerZake.