Visie Netwerk tegen Armoede op arbeidszorg

8/4/2011
De Vlaamse overheid is bezig met de ontwikkeling van een geïntegreerd kader voor arbeidszorg. Het Vlaams Netw erk en de overleggroep werk en sociale economie heeft nu een voorzet gedaan voor dit kader. In bijlage vindt u onze visienota over arbeidszorg.