100.000 mensen op wachtlijst vragen meer budget en ambitie in sociale woningbouw

26/4/2017
Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans pakt uit met 4.000  sociale woningen die er het afgelopen jaar bijgekomen zijn. Dat is op zich goed nieuws, maar het neemt niet weg dat nog steeds 100.000 mensen wachten op een sociale woning. 100.000 mensen die ondertussen moeten overleven in vaak slechte, dure huurwoningen op de private markt. Die wooncrisis woedt al jaren zonder dat we een echte kentering zien.

Vorig jaar nog voerde het Netwerk tegen Armoede in aanloop naar 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede, campagne rond het thema Investeren in wonen. Helaas zijn onze aanbevelingen van toen nog altijd brandend actueel. 100.000 wachtenden vragen meer budget en ambitie dan het huidige bouwritme, dat al vertraagd werd door de vorige én de huidige Vlaamse regering. Dat kan door de woonbonus deels te heroriënteren naar de sociale en private huurmarkt.

Lees het artikel op deredactie.be.