BPA, Netwerk tegen Armoede en BBRoW klagen Brusselse wooncrisis aan

28/3/2017
Het Brussels Platform Armoede (BPA), de koepel van de zeven Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen, het Netwerk tegen Armoede en de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen zijn ontgoocheld over het ontwerp van Brusselse huurwet en het gebrek aan dialoog met de politieke wereld.

Deze week werd eindelijk de ontwerptekst van Brusselse huurwet gepubliceerd op de website van het Brusselse parlement en beginnen de besprekingen in de Commissie voor de Huisvesting. De verenigingen die opkomen voor het recht op wonen en strijden tegen armoede en uitsluiting betreuren het gebrek aan politieke aandacht voor mensen in armoede. In kader van het ontwerp van de huurordonnantie, formuleerden zij enkele aanbevelingen.

Ten eerste zijn een aantal van hun fundamentele eisen niet opgenomen in de ontwerptekst : invoering van een huurwaarborgfonds, omkadering van de huurprijzen via een huurprijscommissie, bescherming van de huurder tegen teveel proefcontracten van korte duur,  … Maatregelen die dringend nodig zijn om te vechten tegen de huisvestingscrisis in Brussel en de toenemende armoede bij alsmaar meer Brusselse gezinnen.

De verenigingen waar armen het woord nemen, verenigd in het BPA, organiseren al sinds het begin van de legislatuur initiatieven om politieke aandacht te vragen voor de toenemende armoede en de huisvestingscrisis in Brussel. Maar die aandacht lijkt ver weg. De verscheidene beloftes voor een ontmoeting zijn nooit gerealiseerd. Op 17 oktober 2016, internationale dag van de strijd tegen de armoede, waren er ook slechts een handvol politici aanwezig op de actiedag georganiseerd door BPA in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement! Voor de Brusselaars in armoede, die zich engageren in de verenigingen, een grote klap in het gezicht. 

Lees het artikel in De Morgen.