Brusselse armoedeorganisaties klagen dakloosheid aan

19/9/2018
Tegen de achtergrond van de gemeenteraadsverkiezingen, zette de beweging ‘RECHT OP EEN DAK OF HET DAK OP’,  de opening van het Brusselse parlementaire jaar in met een actie van verzet tegen dakloosheid. Dakloosheid is immers geen menselijk noodlot, maar het resultaat van een  politieke keuze : met de nodige middelen kan dakloosheid  finaal bestreden worden !

Actievoerders uit de sector van de dak- en thuisloosheid , waaronder ook een delegatie van de Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen , verzamelden op maandag 17 september aan de voetgangerstunnel onder het station van Brussel-Zuid .  Deze tunnel werd in juni door de ordediensten afgesloten, terwijl een dertigtal daklozen er moeizaam probeerden in  te overleven.

Op deze symbolische  actie werden '19 nieuwe woningen', één voor elke Brusselse gemeente, ingehuldigd. Tevens werden de 'kandidaten' voorgesteld die de gemeenteraadsverkiezingen  aangrijpen om de politici nog maar eens wakker te schudden rond de schrijnende wooncrisis in Brussel. Deze kandidaten zijn daklozen en mensen zonder papieren, zij zetten hun oproep verder  tot op de verkiezingsdag van 14 oktober.
 
De beweging ‘RECHT OP EEN DAK OF HET DAK OP’, als emanatie van de Brusselse armoede-sector mobiliseert sedert juni 2017 via  verschillende concrete acties  mensen die vastbesloten zijn om een einde te stellen aan de dakloosheid in het Brusselse Gewest. 

Dit doen we met professionelen, vrijwilligers en gebruikers uit de sector van de armoedebestrijding en partnerorganisaties die werken rond preventie van dakloosheid en  toegankelijke en betaalbare huisvesting. We werken samen met geëngageerde politici, sociale investeerders, gewetensvolle huiseigenaars en burgers die het gebrek aan middelen  in de strijd tegen dakloosheid aanklagen en willen aanpakken !
Meer info op http://droitauntoit-rechtopeendak.brussels