Centraal huurwaarborgfonds is remedie voor falend systeem van bankwaarborg

26/6/2015
Een studie van de Universiteit Gent wijst uit dat amper een kwart van de bankkantoren voldoet aan hun wettelijk plicht om bankwaarborgen ter beschikking te stellen van huurders. Eens te meer het bewijs dat het systeem van huurwaarborgen in zijn geheel moet worden herzien. Het legt een grote financiële druk op huurders, zet de deur open voor discriminatie en is blijkbaar wettelijk zeer moeilijk te handhaven.

Het Netwerk tegen Armoede pleitte eeder al voor een centraal huurwaarborgfonds. In plaats van de huurwaarborgen allemaal op aparte geblokkeerde rekeningen te storten, zouden ze samengebracht worden in een fonds, dat de waarborg dan tijdig terugbetaalt bij een verhuis. Dat biedt tal van voordelen, voor huurder, verhuurder én voor de Vlaamse overheid.

Lees hier ons standpunt over het centraal huurwaarborgfonds.

Lees het artikel in De Tijd.