Discriminatie schering en inslag bij vastgoedmakelaars

8/10/2014
Een studie van het  Interfederaal Gelijkekansencentrum toont aan wat huurders al jaren aanvoelen: op de huisvestingsmarkt is discriminatie schering en inslag. Dat bleek op een studiedag van het Centrum. Hoewel het recht op wonen gegarandeerd is door onze grondwet, blijven velen uitgesloten van degelijke huisvesting. De overheid blijft in gebreke, vooral door het uitblijven van voldoende aanbod aan sociale woningen. Daarnaast stellen we vast dat ook de privésector een grote verantwoordelijkheid heeft. Het onderzoek toont aan dat 42% van de vastgoedmakelaars ingaat op het verzoek van verhuurders om “vreemdelingen” te weigeren, en 61% van hen is bereid werklozen te weren. Het Netwerk tegen Armoede hoopt dat beleidsmakers deze grondige studie serieus nemen en aangrijpen om over  te gaan tot actie. Belangrijke bevoegdheden werden overgeheveld naar het Vlaamse niveau, hopelijk doen beleidsmakers er iets mee.

Meer info : http://www.diversiteit.be/discriminatie-op-de-belgische-huisvestingsmarkt-de-diversiteitsbarometer-huisvesting