Elektriciteit wordt onbetaalbaar

15/12/2015
Afgelopen week berichtte de Vlaamse Regulator van energie- en gasmarkt (VREG) over de stijgende energieprijzen. De jaarlijkse stroomfactuur van een gemiddeld gezin zal in 2016 met meer dan 300 EUR stijgen. Voor mensen in armoede wordt energie op deze manier onbetaalbaar.

Vlaams minister van energie, Annemie Turtelboom, beloofde aan het begin van haar legislatuur werk te maken van een energiearmoedeplan .Tot nu toe zagen we de energiekosten en energiearmoede enkel stijgen. Echte sociale correcties, die energie terug betaalbaar maken, ook voor mensen in armoede, dringen zich op. Het energiearmoedeplan moet er snel komen, en oplossingen bieden voor de prijsstijgingen die de energiefactuur onbetaalbaar maken.