Federale Ombudsman Energie steunt ons pleidooi voor bredere toekenning sociaal tarief

5/1/2017
In zijn Jaarverslag voor 2016 houdt de Federale Ombudsman Energie een opvallend pleidooi voor een bredere toekenning van het sociaal tarief. Volgens hem moeten dubbel zoveel mensen dat tarief toegekend krijgen. Nu is het sociaal tarief beperkt tot mensen met een beperking en een tegemoetkoming, mensen met een klein pensioen en gezinnen met een leefloon. Het Netwerk tegen Armoede wijst er al langer op dat veel meer gezinnen nood hebben aan het sociaal energietarief. De Ombudsman vraagt dat het uitgebreid naar al wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg én wie in schuldbemiddeling zit. Zo zou het aantal bereikte gezinnen verdubbelen tot 1 miljoen of 10 % van de bevolking. Het Netwerk tegen Armoede steunt dit voorstel volmondig.

Lees het volledige artikel op Money Talk.