Hardere aanpak van discriminatie nodig: voer praktijktesten in

24/9/2018
Uit een VUB-onderzoek blijkt dat vier op tien mensen met buitenlandse roots gediscrimineerd wordt op de Antwerpse woonmarkt. Het Netwerk tegen armoede roept, samen met haar partners van het Platform Praktijktesten Nu, op om praktijktesten in te voeren en zo discriminatie te kunnen vaststellen.

Praktijktesten zijn wetenschappelijk en juridisch gevalideerde instrumenten om een vermoeden van discriminatie aan te tonen. Praktijktesten zijn in de eerste plaats noodzakelijk als opsporings- en handhavingsinstrumenten, maar hebben ook een preventieve en sensibiliserende functie om een mentaliteitswijziging te realiseren.

Uit het onderzoek van Pieter-Paul Verhaeghe op de Antwerpse huurmarkt blijkt dat 30% van de makelaars en 50% van de private verhuurders discrimineert.  In Gent, waar de praktijktesten al zijn ingevoerd, bleek de discriminatie te dalen. Het Gentse voorbeeld toont dus aan dat praktijktesten niet alleen dienen om discriminatie in kaart te brengen, maar ook een effectief instrument kunnen zijn om discriminatie aan te pakken.

Niet alleen discriminatie op basis van etnisch-culturele afkomst is een realiteit, ook op basis van andere gronden, zoals inkomen, wordt er gediscrimineerd. Mensen die bijvoorbeeld een inkomen hebben van het OCMW hebben het zeer moeilijk om een woning te vinden op de huurmarkt. Discriminatie is ook voor hen moeilijk aan te tonen.

Om discriminatie op basis van inkomen, etnisch-culturele afkomst, een beperking en andere gronden effectief aan te pakken is meer nodig dan de huidige instrumenten en regelgeving. Minister Homans, bevoegd voor wonen, presenteerde eerder dit jaar haar actieplan tegen discriminatie op de woonmarkt. In dat plan ligt de nadruk voornamelijk op sensibilisering en zelfregulering van de sector. Van een stok achter de deur is geen sprake. Het onderzoek in Antwerpen toont echter aan dat er naast sensibilisering ook nood is aan een sterkere handhaving. Praktijktesten dienen dus deel uit te maken van een totaalaanpak van discriminatie.

Het Netwerk tegen Armoede maakt samen met çavaria, ella vzw, GRIP vzw, Hand in Hand tegen racisme, Kif Kif, Minderhedenforum, Sector Samenlevingsopbouw, Uit De Marge en het Vlaams Huurdersplatform deel uit van het Platform Praktijktesten Nu. Meer informatie vindt u hier.

Lees het artikel in Het Nieuwsblad.