Debat over huurmarkt moet verder reiken dan huurwaarborg

30/5/2017
Het voorstel van minister Homans om de huurwaarborg te verhogen van 2 naar 3 maand maakt dat kwetsbare huurders nog moeilijker een betaalbare woning zullen vinden. En de problemen, zeker bij het onderste segment van de huurmarkt, zijn al bijzonder groot.  Meer dan de helft van de huurders besteedt meer dan 1/3 van zijn inkomen aan wonen. Bijna de helft van de huurwoningen vertoont grote gebreken. Voor veel huurders is betaalbaar en kwaliteitsvol huren geen optie meer. Het is op zich al heel moeilijk om een woning te vinden. Heel wat verhuurders willen niet verhuren aan mensen met een laag inkomen  en net in dat goedkopere segment stijgen de huurprijzen sterk. Dat 100.000 mensen op de wachtlijst staan voor een sociale woning, legt een enorme bijkomende druk op de private huurmarkt. Het aanbod kan de vraag al lang niet meer volgen. Daarom pleit het Netwerk tegen Armoede voor een breder debat dan alleen over de huurwaarborg.
                          
“We hebben dringend nood aan een beleid dat oplossingen zoekt voor die slecht functionerende huurmarkt. Daarin zal de minister veel meer ambitie moeten tonen dan tot nu het geval was”, zegt coördinator Frederic Vanhauwaert. “Zowel toegankelijkheid als betaalbaarheid van de private huurmarkt zijn een probleem. Het verhogen van de huurwaarborg lost geen van deze problemen op.” Wat de positie van huurders wel kan versterken, is een uitbreiding van het systeem van huursubsidies of een grondige hervorming van het systeem van huurwaarborg via OCMW, zodat dit niet langer als selectiecriterium gebruikt wordt door verhuurders. Die voorstellen kaartten wij eind vorig jaar al aan, bij de lancering van de conceptnota private huur. Wij blijven hopen dat de Vlaamse regering haar verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van de vele kwetsbare huurders op de Vlaamse woningmarkt.   

Lees onze voorbereiding op het verticaal armoede-overleg.

Lees het verslag van het verticaal armoede-overleg.

Lees het artikel in De Standaard.