Huurwaarborglening roept nog vragen op

18/5/2018
Vandaag werd er een akkoord bereikt over de huurwaarborglening. Na de verhoging van 2 naar 3 maanden huurwaarborg, zou de Vlaamse regering een renteloze en anonieme huurwaarborglening uitwerken waar huurders die hun waarborg niet zelf kunnen betalen, gebruik van kunnen maken.

Het Netwerk tegen Armoede is tevreden dat deze huurwaarborglening eindelijk is uitgewerkt, hoewel de lening nog heel wat vragen oproept. Daarnaast blijven we benadrukken dat de verhoging van de huurwaarborg naar drie maanden een zware financiële aderlating betekent voor kwetsbare huurders en de toegang tot de private huurmarkt nog bemoeilijkt.  Huurders moeten nu immers 4 maanden huur (3 maanden waarborg + de eerste maand huur) op tafel leggen om een woning te kunnen huren.

In het voorstel dat we tot nu toe konden inkijken zien we wel enkele positieve elementen. De huurder zou bijvoorbeeld 24 maanden de tijd krijgen om zijn lening af te betalen. Bovendien is er in bepaalde omstandigheden nog verlenging mogelijk. Het inkomenscriterium is hetzelfde als voor bescheiden huur, waardoor een grotere groep huurders beroep kan doen op de renteloze lening.

Tegelijk blijven grote vraagtekens over een aantal aspecten van de huurwaarborglening. De huurwaarborglening zal kunnen worden aangevraagd bij het Vlaamse Woningfonds. Om effectief het verschil te kunnen maken en bijvoorbeeld discriminatie tegen te gaan is het belangrijk dat de lening onmiddellijk beschikbaar is.  De vraag is dus hoe snel het Woningfonds de lening ter beschikking zal kunnen stellen. Bovendien hebben we opnieuw bedenkingen bij de koppeling aan een eigendomsvoorwaarde. De controle op die eigendom (vaak bezitten mensen slechts een klein deel van een eigendom waar ze ook geen inkomsten uit puren) zou de aanvraag van de huurwaarborglening nog extra kunnen vertragen. Daarnaast stellen we ons de vraag op wiens rekening de huurwaarborg gestort zou worden?  Het Netwerk tegen Armoede pleit er alleszins voor om de waarborg onmiddellijk op een geblokkeerde rekening bij de bank te storten.

Wij pleiten er ook sterk voor om de huurwaarborglening en zijn functioneren na een jaar grondig te evalueren.