Huurwoningen worden steeds duurder

18/5/2018
Het Vlaams Huurdersplatform publiceert vandaag cijfers over de evolutie van de huurprijzen in Vlaanderen. Daaruit blijkt dat die al jaren een stuk sneller stijgen dan de levensduurte. Huurwoningen worden met andere woorden steeds minder betaalbaar. Vooral de lagere huurprijzen stijgen sterk, net die woningen waarin de meest kwetsbare huurders terecht komen. Duurdere huuwoningen stijgen veel minder sterk in prijs.

De cijfers leggen de vinger op de wonde van de wooncrisis in Vlaanderen. Het armoederisico van huurders met een laag tot gemiddeld inkomen stijgt jaar na jaar door de grote krapte op de huurmarkt. Een crisis kan maar bestreden worden met doortastende maatregelen en dat geldt zeker ook voor deze wooncrisis. De Vlaamse regering investeert wel meer in sociale woningen, maar dat heeft niet geleid tot een inkorting van de wachtlijsten, nog altijd meer dan 100.000 mensen wachten op een sociale woning.

Het Netwerk tegen Armoede roept daarom de Vlaamse regering met aandrang op om de strijd tegen de wooncrisis op te voeren. Dat kan en moet onder meer via volgende pistes

- Inhaalbeweging in de sociale woningbouw moet een versnelling hoger schakelen
- Versterking van de sociale verhuurkantoren
- Bestrijd leegstand zodat meer woningen beschikbaar worden voor huurders
- De strijd tegen discriminatie opvoeren, onder andere via praktijktesten.
- Meer te investeren in renovaties, zodat mensen ook toegang hebben tot kwaliteitsvolle woningen.
- Huurpremie moet breder toegankelijk worden. Nu hebben mensen er pas recht op na 4 jaar wachttijd voor een sociale woningen en is ook de administratieve procedure te complex. Daardoor bereikt de huurpremie, op zich een goede maatregel, maar een zeer beperkte groep huurders.

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws.