Jongeren in armoede brengen hun woonnoden in beeld

26/10/2016
Het Netwerk tegen Armoede werkt al enkele jaren aan beleidsparticipatie met jongeren in armoede. Binnen de 59 verenigingen waar armen het woord nemen zijn er 10 verenigingen met een specifieke jongerenwerking. Deze jongeren werken rond verschillende grondrechten. Lokaal worden de knelpunten gebundeld en ervaringen gedeeld, bovenlokaal stemmen de werkingen hun standpunten op elkaar af en op alle niveaus gaan jongeren in dialoog met beleidsmakers en diensten.

Het Netwerk tegen Armoede wil deze inspanningen beter in beeld brengen, en werkt momenteel aan een ronde waarbij alle grondrechten worden verwerkt in geluid, tekst en beeld. Op die manier krijgen organisaties en beleidsmakers beter zicht op de grote lijnen binnen elk grondrecht.

Dit jaar werd gekozen voor wonen, met onder andere een bijdrage voor de campagne investereninwonen.net in het kader van de Werelddag van van Verzet tegen Armoede op 17 oktober. Per jongerenwerking werd een gespreksronde georganiseerd, waarbij de specifieke invalshoek van jongvolwassenen werd toegevoegd aan de algemene standpunten van het Netwerk over het grondrecht wonen.

Getuigenissen van jongeren werden gemonteerd door studentenradiozender URGENT als soundscape in het kader van een actie van de Vlaamse Jeugdraad. Op basis van de gesprekken, de getuigenissen en de nota die werd gemaakt, werd het geheel samengevat in een poster. Op die manier brengen we duidelijk de problemen én aanbevelingen van jongeren in armoede naar voor inzake hun woonnoden. 

Lees hier de jongerennota over wonen.

Beluister hier de geluidsfragmenten.

Bekijk hier de poster.