Kinderen en hun ouders op straat na einde van winteropvang

2/5/2016
Op 25 april kwam de winteropvang 2015-2016 in Brussel ten einde. Vorige week werden tijdelijke oplossingen gevonden om families de nacht te laten doorbrengen. Sinds maandag 2 mei is er echter geen enkele oplossing voorzien voor de meer dan 30 kinderen en hun ouders (overwegend zonder wettig verblijf in België). Maandagmorgen om kwamen dus meer dan 50 personen op straat terecht, zonder enig perspectief. Armoedeorganisaties kwamen actie voeren tegen deze onmenselijke situatie. Zij werken samen binnen het Platform Kinderen op de Vlucht (Samenlevingsopbouw Brussel, Unicef, Bruxelles Laique, Pigment, Netwerk tegen Armoede).

Het Platform Kinderen op de Vlucht is verontwaardigd over het feit dat de thuisloosheid van families zonder wettig verblijf ieder voorjaar opnieuw genormaliseerd wordt. Het Platform ijvert voor het respect van de rechten van alle kinderen, ongeacht hun administratieve en migratiestatus. Het Platform erkent de inspanningen van de bevoegde overheden tijdens de afgelopen winter om een noodopvang te voorzien en te voorkomen dat gezinnen met kinderen op straat moesten slapen. Tegelijkertijd dringt het Platform erop aan dat er een structurele oplossing gezocht wordt voor de opvang en begeleiding van gezinnen met kinderen het hele jaar door. Volgens de Belgische wet hebben ook kinderen zonder wettig verblijf recht op materiële hulp (opvang) wanneer hun ouders niet in staat zijn in hun onderhoud te voorzien. 

Daarnaast is het noodzakelijk om het hele jaar door een structuur te behouden voor de noodopvang van daklozen en meer bepaald voor gezinnen met minderjarige kinderen. Deze structuur voor noodopvang moet toegankelijk zijn voor iedereen die er nood aan heeft; onafhankelijk van hun verblijfsstatuut.

Een onzeker leven op straat is nooit in het belang van kinderen en heeft een diepe impact op de ontwikkeling en het algemeen welzijn van kinderen en hun ouders. Een onaangepaste woonsituatie maakt regelmatig naar school gaan zeer moeilijk, leidt vaak tot gezondheidsproblemen en ligt aan de basis van een hele reeks andere moeilijkheden.

Lees het artikel op bruzz.be.

Lees het artikel in De Standaard.

Lees het artikel op deredactie.be.