Klachtenprocedure immosector is niet het antwoord tegen discriminatie

15/3/2016
Wanneer een kandidaat-huurder gediscrimineerd wordt door een vastgoedmakelaar kan hij hiervoor klacht neerleggen bij het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (BIV). Dat is de theorie. Vanuit verschillende verenigingen waar armen het woord nemen besloten we die theorie uit te testen en enkele klachten door te geven. Een vrouw en haar vijf kinderen die een huis met vier kamers wordt geweigerd omdat men niet verhuurt aan zo’n groot gezin; een man bij wie de onderhandelingen stoppen zodra hij vermeldt in collectieve schuldenregeling te zitten en een vastgoedmakelaar die standaard drie maanden huurwaarborg vraagt, omdat dat zogezegd zijn goed recht is. Het waren drie concrete zaken die wij doorgaven, met een mager resultaat.

De eerste twee zaken werden onvoldoende bewezen geacht, bij woord tegen woord staat een kandidaat-huurder eerder zwak. De laatste zaak, met de drie maanden huurwaarborg duidelijk vermeld op de website en dus een duidelijke inbreuk tegen de huurwetgeving, kon niet worden genegeerd. De vastgoedmakelaar in kwestie kreeg een waarschuwing, vernamen we achteraf. Hoewel het Netwerk tegen Armoede in samenspraak met en in naam van de betrokken huurders de klachten indiende, kregen wij geen inzage in het motiverende gedeelte van de beslissing.

Als Netwerk tegen Armoede onthouden we vooral dat deze klachtenprocedure duidelijk niet de nodige antwoorden biedt op eventuele discriminatie. De procedure neemt verschillende maanden in beslag en vergt heel wat tijd, voor kandidaat-huurders heeft dit soort zaken geen zin. Zelfs voor verenigingen die klacht indienen in naam van deze huurders, blijkt de procedure te bureaucratisch en weinig transparant.

Dringend tijd dus om andere oplossingen te zoeken! Discriminatie op de private huurmarkt kan niet worden genegeerd en enkel als alle betrokken actoren dit erkennen, kunnen echte oplossingen gevonden worden.  De terughoudende aanpak van BIV staat trouwens in schril contrast met de  manier waarop vrijwilligers aangepakt worden die vluchtelingen op de woningmarkt te hulp schieten, net een groep die zwaar te lijden heeft onder discriminatie door sommige immomakelaars.