Mensen in armoede verliezen gemiddeld €44 per maand

17/2/2016
De 20 % laagste inkomens in ons land gaan er nog verder op achteruit door de Vlaamse en federale besparingen. Gemiddeld verliest een arm gezin maar liefst €44 per maand. Dat is maar een gemiddelde. Veel gezinnen verliezen nog meer, van €50 tot €110 per maand. Van de beloofde sociale correcties voor het strenge besparingsbeleid is dus bitter weinig te zien. Dat blijkt uit de achtste armoedebarometer van Decenniudoelen, waar het Netwerk tegen Armoede een van de partners is.

Nochtans is het mogelijk om sociaal te corrigeren zonder extra budget. Bij de waterfactuur is het gelukt, behalve voor alleenstaanden, die de rekening zien stijgen. Diezelfde sociale correctie zou men kunnen doorvoeren voor andere domeinen waar de lasten bij gewone gezinnen gelegd wordt. Denk maar aan de elektriciteitsfactuur. Helaas blijven sociale correcties daar achterwege.

De tax shift biedt een lichte vooruitgang voor wie voltijds werkt. Wie deeltijds werkt, blijft status quo, maar het zijn mensen met een uitkering (zieken, werkzoekenden en gepensioneerden) die de rekening voor de besparingen gepresenteerd krijgen. De leeflonen gaan er met 2 % op vooruit. Op zich positief, maar ruim onvoldoende om de Europese armoedegrens te bereiken. Overigens wordt die verhoging ruimschoots teniet gedaan door taksen en tariefverhogingen, onder andere voor energie.

Het Netwerk tegen Armoede roept zowel de Vlaamse als federale regering op om echt werk te maken van sociale correcties en uitkeringen op te trekken tot de Europese armoedegrens.

Lees het persbericht van Decenniumdoelen.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Lees het artikel in De Morgen.